Angora Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.
 
   
     

Kiralama Kapsamı Eşyanın Geçici İthalatı

Telafi Edici Vergi

2013/2 Kull.Kılavuzu

Dahilde İşleme İzninde Süre

2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Bazı Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Sınıflandırılması

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik

KKDF Takas Konulu Genelge

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı

14 Kasım Resmi Gazete Özeti Hk.

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele

Gümrük İşlerinin Kolaylaştırılması

2013/5414 sayılı karar

30 Ekim Resmi Gazete Özeti Hk.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği

5 Ekim Resmi Gazete Özeti Hk.

KKDF-Takas" ile ilgili 03.10.2013 tarihli 2013/45 sayılı Genelgesi

Gümrük Müşavirleri Firma Sicil Dosyaları Hakkında

Tarım Bakanlığı Kapsam Dışı Yazısı Aranmayacağı Hakkında

Web sitemiz yenilenmiştir.


 
  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete
T.C. Merkez Bankası
Gümrük Müşavirleri Derneği
 


 

 

Bizden Haberler
Tarım Bakanlığı Kapsam Dışı Yazısı Aranmayacağı Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü nün 30.01.2009 tarihli 01632 sayılı tasarruflu yazısı

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.10.00-116 S 5/447

Konu :2009/5 sayılı DTS Tebliği

30.01.2009 / 01632

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

2009/5 sayılı “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği” ile ilgili olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan 23.01.2009 tarih ve 620000111 sayılı yazıda, söz konusu tebliğde yer alan Kapsam Dışı Yazısı uygulaması konusunda bazı tereddütlerin olduğunun, bazı gümrük müdürlüklerinde anılan tebliğin 4, 5 ve 6 sayılı listelerinde yer alan ama aynı tebliğin 10 uncu maddesinde zikredilen muafiyetlerinden faydalanan eşya için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan Kapsam Dışı Yazısı talep edildiğinin anlaşıldığı ifade edilmektedir.

Mezkûr yazıda, bahsi geçen listelerde yer alıp tebliğin 10 uncu maddesi gereğince muafiyetlerden yararlanan eşya için Uygunluk Yazısı/Kontrol Belgesi/Kapsam Dışı Yazısı alınmasının gerekmediği, söz konusu tebliğin “Gümrük idarelerince yapılacak işlemler” başlıklı kısmının 13 üncü maddesinde, gümrük idarelerince Uygunluk Yazısı veya Kapsam Dışı Yazısının aranacağı listelerin belirlendiği ve bu kapsamda sadece 1, 2 ve 3 sayılı listelerin sayıldığı belirtilmektedir.

Bu itibarla, mezkur tebliğ eki 4, 5 ve 6 sayılı listeler kapsamı eşya için, söz konusu eşya aynı tebliğin 10 uncu maddesi gereğince muafiyetten yararlansın veya yararlanmasın, Uygunluk Yazısı veya Kapsam Dışı Yazısı aranmaması (menfi) gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Müsteşar a.

Harun USLU

Daire Başkanı

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine
Diğer Haberler
  Kiralama Kapsamı Eşyanın Geçici İthalatı
  Telafi Edici Vergi
  2013/2 Kull.Kılavuzu
  Dahilde İşleme İzninde Süre
  2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
  Bazı Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Sınıflandırılması
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik
  KKDF Takas Konulu Genelge
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı
  14 Kasım Resmi Gazete Özeti Hk.
  5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
  Gümrük İşlerinin Kolaylaştırılması
  2013/5414 sayılı karar
   30 Ekim Resmi Gazete Özeti Hk.
   Dahilde İşleme Rejimi Tebliği
  5 Ekim Resmi Gazete Özeti Hk.
  KKDF-Takas" ile ilgili 03.10.2013 tarihli 2013/45 sayılı Genelgesi
  Gümrük Müşavirleri Firma Sicil Dosyaları Hakkında
  Tarım Bakanlığı Kapsam Dışı Yazısı Aranmayacağı Hakkında
  Web sitemiz yenilenmiştir.

 
   

2013 © Angora Grup Gümrük Müşavirliği Tic.Ltd.Şti.