Angora Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.
 
   
     

Kiralama Kapsamı Eşyanın Geçici İthalatı

Telafi Edici Vergi

2013/2 Kull.Kılavuzu

Dahilde İşleme İzninde Süre

2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Bazı Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Sınıflandırılması

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik

KKDF Takas Konulu Genelge

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı

14 Kasım Resmi Gazete Özeti Hk.

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele

Gümrük İşlerinin Kolaylaştırılması

2013/5414 sayılı karar

30 Ekim Resmi Gazete Özeti Hk.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği

5 Ekim Resmi Gazete Özeti Hk.

KKDF-Takas" ile ilgili 03.10.2013 tarihli 2013/45 sayılı Genelgesi

Gümrük Müşavirleri Firma Sicil Dosyaları Hakkında

Tarım Bakanlığı Kapsam Dışı Yazısı Aranmayacağı Hakkında

Web sitemiz yenilenmiştir.


 
  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete
T.C. Merkez Bankası
Gümrük Müşavirleri Derneği
 


 

 

Bizden Haberler
KKDF-Takas" ile ilgili 03.10.2013 tarihli 2013/45 sayılı Genelgesi

T.C. 
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 85593407-10.06.01 
Konu : KKDF-Takas 
03.10.2013 
GENELGE 
(2013/45) 
 
28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelgenin 2’nci, 3’üncü, 5’inci ve 6’ncı maddeleri aşağıda 
belirtildiği şekilde değiştirilmiş, ayrıca söz konusu Genelgeye 7’nci madde ve Ek-2 eklenmiştir. 

“2. Takasa ilişkin ithalat ve ihracat işlemlerinin aynı gümrük müdürlüğünden yapılacak olması halinde; takas işlemi gerçekleştirileceğinin, bu kapsamda gerçekleştirilecek ilk ithalat veya ihracat işlemi öncesinde ilgili gümrük müdürlüğüne Ek -1’de yer alan dilekçe ile bildirilmesi ve takasa ilişkin sözleşmenin (Takas sözleşmesinin ithal ve ihraç edilecek eşyanın cinsini, Gümrük Tarife 
İstatistik Pozisyonunu, miktarını, birim fiyatını, toplam değerini ve sözleşme süresini içermesi gereklidir.) aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe çevirisinin dilekçeye eklenmesi, 

3. Takasa ilişkin ithalat ve ihracat işlemlerinin farklı gümrük müdürlüklerinden yapılacak olması halinde; Ek-1’de yer alan takas dilekçesine 2’nci maddede belirtilen belgelere ilave olarak, işlem 
yapılacak gümrük müdürlüklerinin listesinin de eklenmesi ve bu belgelerin ithalat veya ihracatın yapılacağı ilk gümrük müdürlüğüne verilmesi, bu işlemi takip eden ithalat ve ihracatlarda ise ilgili gümrük müdürlüklerine takas dilekçesinin bir örneği ile Ek 2’de yer alan takas kapsamında yapılan tüm ithalat ve ihracatların kaydedildiği “Takas Takip Formu”nun bir örneğinin eklenmesi, 

5- Eşya ihracatının önce yapılması halinde, ilk ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 1 
yıl içerisinde takas işlemlerinin tamamlanması, 
6- Eşya ithalatının önce yapılması halinde, ilk ithalat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde takas işlemlerinin tamamlanması, 

7- Takas işlemlerinin, takas dilekçesinde belirtildiği şekilde gerçekleştirildiğinin; takasa ilişkin 
ithalat ve ihracatların aynı gümrük müdürlüğünden yapılması halinde ilgili gümrük müdürlüğünce, farklı gümrük müdürlüklerinden yapılması halinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince tespit 
edilmesi, şartıyla KKDF kesintisi yapılmayacaktır. 
Gümrük Müdürlüğünce, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince hazırlanan tespit raporunun uygun bulunması durumunda söz konusu rapor, takas işlemleri kapsamında yapılan ithalatlarda 
teminata bağlanan KKDF’nin çözümünü teminen ithalat yapılan diğer gümrük müdürlüklerine gönderilir." 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 
 
Ziya ALTUNYALDIZ 
 
Bakan a. 
 
Müsteşar
Diğer Haberler
  Kiralama Kapsamı Eşyanın Geçici İthalatı
  Telafi Edici Vergi
  2013/2 Kull.Kılavuzu
  Dahilde İşleme İzninde Süre
  2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
  Bazı Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Sınıflandırılması
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik
  KKDF Takas Konulu Genelge
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı
  14 Kasım Resmi Gazete Özeti Hk.
  5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
  Gümrük İşlerinin Kolaylaştırılması
  2013/5414 sayılı karar
   30 Ekim Resmi Gazete Özeti Hk.
   Dahilde İşleme Rejimi Tebliği
  5 Ekim Resmi Gazete Özeti Hk.
  KKDF-Takas" ile ilgili 03.10.2013 tarihli 2013/45 sayılı Genelgesi
  Gümrük Müşavirleri Firma Sicil Dosyaları Hakkında
  Tarım Bakanlığı Kapsam Dışı Yazısı Aranmayacağı Hakkında
  Web sitemiz yenilenmiştir.

 
   

2013 © Angora Grup Gümrük Müşavirliği Tic.Ltd.Şti.