Angora Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.
 
   
     

Kiralama Kapsamı Eşyanın Geçici İthalatı

Telafi Edici Vergi

2013/2 Kull.Kılavuzu

Dahilde İşleme İzninde Süre

2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Bazı Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Sınıflandırılması

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik

KKDF Takas Konulu Genelge

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı

14 Kasım Resmi Gazete Özeti Hk.

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele

Gümrük İşlerinin Kolaylaştırılması

2013/5414 sayılı karar

30 Ekim Resmi Gazete Özeti Hk.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği

5 Ekim Resmi Gazete Özeti Hk.

KKDF-Takas" ile ilgili 03.10.2013 tarihli 2013/45 sayılı Genelgesi

Gümrük Müşavirleri Firma Sicil Dosyaları Hakkında

Tarım Bakanlığı Kapsam Dışı Yazısı Aranmayacağı Hakkında

Web sitemiz yenilenmiştir.


 
  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete
T.C. Merkez Bankası
Gümrük Müşavirleri Derneği
 


 

 

Bizden Haberler
Gümrük Müşavirleri Firma Sicil Dosyaları Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 28.01.2009 tarihli 1524 sayılı tasarruflu yazısı

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.00.19.161.02.03.04

Konu:

 

28.01.2009* 1524

 
Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliği'nin; 698. maddesinin 5. fıkrasında; "Gümrük müşavirleri; şahıslarına ve/veya şirketlerine ait ibrazı zorunlu izin belge numarası, şirket adı,  imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde bunları bir hafta içinde bağlı bulundukları başmüdürlüğe bildirirler. Değişiklik olmayan hallerde durum her yılın ikinci ayı içerisinde bir yazı ile bağlı bulunulan Başmüdürlüğe bildirilir. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket halinde 4458 sayılı Gümrük kanunu'nun 241. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ceza uygulanır" denilmektedir.

Yukarıdaki madde uyarınca Gümrük Müşavirleri'nce bildirilmesi gereken değişiklikler ile değişiklik olmadığına ilişkin hususların, bağlı bulundukları gümrük müşavirleri derneği kanalıyla ilgili başmüdürlüğe bildirilmesi uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Müsteşar a.

S.Umman HAMİDOĞULLARI

Gümrükler Genel Müdür V.

Dağıtım

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne

Gümrük Müşavirleri Derneğine
Diğer Haberler
  Kiralama Kapsamı Eşyanın Geçici İthalatı
  Telafi Edici Vergi
  2013/2 Kull.Kılavuzu
  Dahilde İşleme İzninde Süre
  2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
  Bazı Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Sınıflandırılması
  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik
  KKDF Takas Konulu Genelge
  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı
  14 Kasım Resmi Gazete Özeti Hk.
  5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
  Gümrük İşlerinin Kolaylaştırılması
  2013/5414 sayılı karar
   30 Ekim Resmi Gazete Özeti Hk.
   Dahilde İşleme Rejimi Tebliği
  5 Ekim Resmi Gazete Özeti Hk.
  KKDF-Takas" ile ilgili 03.10.2013 tarihli 2013/45 sayılı Genelgesi
  Gümrük Müşavirleri Firma Sicil Dosyaları Hakkında
  Tarım Bakanlığı Kapsam Dışı Yazısı Aranmayacağı Hakkında
  Web sitemiz yenilenmiştir.

 
   

2013 © Angora Grup Gümrük Müşavirliği Tic.Ltd.Şti.